Skatten

Skat

Skat er nødvendig, for at vi kan udvikle vores fælles samfund. Vi skal med skatten sørge for en effektiv infrastruktur, et sikkerhedsnet for de der ikke kan klare sig selv, et effektivt sundhedsvæsen, og de andre ting, der gøre det godt at være borger i det danske samfund.

Men skattesystemet i dag er kompliceret. Så kompliceret, at ikke mange mennesker i Danmark kan finde hoved og hale i det. Derfor skal systemet omtænkes, og sættes sammen, så alle kan beregne deres egen skat.

Vi skal som udgangspunkt have et højt grundfradrag, og derefter en fast skatteprocent af resten af indkomsten. Det vil give en retfærdig skattebetaling, da de der tjener lidt, kommer til at betale en meget lave procentdel af deres løn, samtidigt med, at de der tjener en million eller mere, betaler deres del, uden at de skal straffes med en ekstra høj skatteprocent. 

Hvor højt grundfradraget skal være, må komme an på en beregning, da statskassen som udgangspunkt skal have samme provenu, som I dag. Indfasningen skal ske over en 5-årig periode, hvor ingen i den periode kan komme til at betale mere i skat, end de ville have gjort med det nuværende skattesystem.

Scroll til toppen