hvad står vi for

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastrukturen i form af veje, baner, broer, færger og lufthavne er vigtige for det danske samfund. Det er med til at holde hjulene i gang, og konkurrencekraften i forhold til udlandet i top.

Derfor skal der løbende ske en investering i projekter der gør bedst mulig gavn for samfundet som helhed.

Vi kan ikke udvide veje og motorveje på bekostning af investeringer i de danske baner, og ej heller modsat. Det er ikke et enten eller, men et både og.

Derfor skal der ske en løbende og balanceret afvejning af, hvordan vi bedst muligt sørger for hurtig, effektiv, miljø- og klimavenlig transport af borgere og gods rundt i hele det danske land.

Scroll til toppen