hvad står vi for

Ligeværd

Ligeværd

Samlingspartiet synes grundlæggende, at alle skal have lige muligheder uanset køn, tro og overbevisning. Det er betydningsfuldt hvem man er og hvad man bidrager med. Vi kan ikke nødvendigvis de samme ting, men ligeværdighed er en central værdi for Samlingspartiet.

Vi vil derfor arbejde for at alle dels oplever det værdifulde i, at drenge og piger på lige vilkår løser opgaver sammen, og dels får mulighed for at udfolde sig hver for sig på egne præmisser.

Samlingspartiet ønsker at mænd og kvinder får lige muligheder, både når det drejer sig om kønsrepræsentation i bestyrelser, fag, lederstillinger o.l. men også når det drejer sig om barsel.

 I samlingspartiet vil vi dog give frihed til at det enkelte individ selv indretter sit liv som det passer sig for den enkelte person.

Scroll til toppen