hvad står vi for

Velfærd

Velfærd

Vi vil føre en menneskelig og ansvarlig social liberal velfærdspolitik, hvor de der ikke er i stand til at klare sig selv, skal have hjælp af et åbent og fair offentligt system. Samtidigt skal de der kan og vil klare sig selv, have lov til det, uden for meget indblanding fra statens side. 

Vi ønsker at ændre det fra et klient samfund, hvor der er mere fokus på hvor meget man har ret til at få, til et samfund hvor fokus er, at borgerne får hjælp til det de har behov for, sådan de kan føre et godt og givende liv.

Generelt ønsker vi et velfærdssystem, hvor borgerens frihed og tryghed er i centrum. Fundamentet for velfærdspolitikken bygger på et symposium mellem ret og pligt.

Derfor ønsker vi blandt andet at ændre kontanthjælpssystemet, så det kun er muligt at fastholde borgere på kontanthjælp i to år. Herefter skal kommunen eller staten, i samarbejde med borgeren, finde permanente løsninger.

I praksis betyder dette, at alle afklares indenfor 2 år. Det kan være en form for pension, uddannelse eller, hvis det er helt umuligt at finde en løsning, samfundstjeneste, der aflønnes på niveau med kontanthjælp. Samfundstjenesten skal være meningsfulde opgaver der skal løses som fuldtidsarbejde, for at modtage kontanthjælp efter de to år. Der skal være en optjeningsret til kontanthjælp, der matcher optjeningsretten der gælder dagpenge.

Det er væsentligt for Samlingspartiet, at vores velfærdsinstitutioner har de midler, der skal til for at løse opgaven udstukket af politikerne. Det kan betyde, at der skal omlægges i systemet, men velfærdsinstitutioner må aldrig gå på kompromis med den kvalitet vi har besluttet som samfund

Scroll til toppen